Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Steven Kenneth McIntosh

IČ: 731 19 091

Sídlo: Nový Malín 52, 788 03

 

Děkuji za vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě váš zájem. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili bezpečně. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí.

Zavazuji se plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce na mých webových stránkách, jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

Vaše osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

Udělujete tímto souhlas podnikající fyzické osobě Steven Kenneth McIntosh, IČ: 731 19 091, sídlo: Nový Malín 52, 788 03 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala vaše osobní údaje poskytnuté vámi dobrovolně vyplněním webového formuláře. Jedná se především o jméno a příjmení, název společnosti, emailovou adresu, telefonní číslo, doručovací adresu, jazykovou úroveň. Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro daný účel, případně do odvolání souhlasu.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na steven@mcintoenglish.com nebo dopisu na kontaktní údaje uvedené výše.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

Want to learn more?

Check out these articles below

>