WElcome to

Jazyk a Tomáš Sedláček

To je moje odpověď Tomáše Sedláčka, a co si myslím o překladu.

Here is the original post from Tomás Sedláček

Link to post: Doba postekonomická. Mezi rasou, genderem a mariánským kultem

Když jsem byl mladší ekonom, měl jsem pocit, že společnosti dominovala ekonomická témata. Volby byly o daních, kdysi dokonce o reformách a o výši zadlužení. Bill Clinton v této "době ekonomické" pronesl onu památnou větu "It's the economy, stupid", tedy volně přeloženo do češtiny "Všechno je to o ekonomii, vole".

To se psal začátek devadesátých let, svět slavil studený konec studené války (válka byla ekonomická, "systémová", nikoli doslovná, krvavá), vítězství Západu nad Východem, rozumu nad tupou ideologií (které nevěřili vlastní protagonisté ani malé děti). V době míru nám po desetiletí vládla ekonomická ideologie. Komunismem vyhladovělý Východ si chtěl zakonzumovat a desetiletími ekonomického míru a na růst zvyklý Západ nás v tom vedl ochotně za ruku.

Kapitalismus a my

Mezitím svět zestárnul o dalších pár dekád a ekonomická témata, kdysi tak dominantní, která vypadala, že nám budou vládnout na další věky, se vytrácela do pozadí. Mezitím svět schytal pár krizí ekonomických a podnikových (prasknutí internetové bubliny, účetní podvody v Enronu, 9/11, finanční krize), a přestože se rozdíly mezi chudými a bohatými snižovaly a chudí světa bohatli více než kdy v minulosti, mnozí byli zklamáni, že to kapitalismu (a nám) trvá moc dlouho, že u toho moc zatěžujeme nejen planetu (kapitalismus a my), ale možná že moc zatěžujeme i sami sebe. Zkrátka mnozí byli zklamáni, že nám kapitalismus sám od sebe nedal vyrovnaný osobní život (to je ale přece naše práce, ne starost ani slib kapitalismu) a že konzum nevyřešil levou zadní, a vlastně automaticky plno dalších věcí.

Rozdělené státy americké

Za těch pár desetiletí vládne světu jiná ideologie než ekonomická − rasové nepokoje, genderové otázky (předpokládám, že si Biden zvolil do voleb jako nejbližšího partnera první ženu tmavé pleti též z taktických důvodů) −, z LGBT+ se stalo mediálně větší téma než potrat. V Evropě bývá hitem voleb zase nacionalismus. Koronavirus se ještě politicky neprofiloval a na jaře měla naše vláda na řešení krize de facto bianko šek, kdy kritika byla suspendována v rámci jakéhosi válečného stavu.

Mariánská sloupo-modla

U rasových nepokojů se často uváděla ekonomika (chudoba) jako de facto vysvětlující proměnná, jenže tentokráte je to zase trochu jinak, o chudobě nepadá nyní ani slovo. Není to "poor lives matter", ale "black lives matter". Je rok 2020, člověk by si myslel, že máme za sebou rasové otázky a pověry a pavěry, ale ono ne. V roce 2020 je z toho hlavní téma amerických voleb, ne covid a reakce vlády, a už vůbec ne ekonomika. V USA se válčí na ulicích a tématem je rasismus, který jsme kdysi měli za vyřešený.

A co u nás? U nás si místní katolické ultras postaví mariánský sloup, o kterém ten nejvyšší z nic(h), Duka, již na jaře prohlásí, že "tyto mariánské sloupy byly vždy symbol ochrany nejen před válečným nebezpečím, ale také ochrany před nebezpečím zhoubných infekčních nemocí". Tohle řekne někdo v roce 2020 a nikdo nezačne hlasitě prskat smíchy? Že nás modloslužebné sloupy ochrání před nemocemi? Jako vážně? To Trump se svým hloupým názorem, že pomůže ultrafialové světlo a Savo, je ještě vlastně moderní, vědecky (byť blbě) uvažující člověk. Jojo, jsou stále lidé, kteří věří v hloupou idolatrii a modloslužbu kameni, věří stejným pověrám jako lidé, kteří si myslí, že barva kůže za to může.

V tomto měl tedy zřejmě pravdu kontroverzní slovinský filozof Slavoj Žižek, když říkal, že byť se rádi označujeme termínem postideologická doba, pravý opak je pravdou: tato doba je ideologičtější než kterákoliv před ní. Zlaté ekonomické debaty, zlaté kontroverze, které se dají nějak rozsoudit. Nyní jsme v oblastech, kterým nerozumí nikdo (např. gender), ale každý má pocit, že ano, a každý na ně má svůj jasný názor. A my si tady postavíme mariánský sloup, aby nás kus kamene chránil, a budeme se k němu modlit. Zlatá doba ekonomická.

Psáno pro Hospodářské noviny

Written by Tomáš Sedláček.
Tags


You may also like

Protected: Clone of First letter

Protected: First letter

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>