WElcome to

Dvě nejčastěji kladené otázky

Když jsem tady přišel, lidí se mě ptali dvě otázky. 
1: Jaké jsou rozdili mezi američani a ceši?
2: Jak se vám chtná naše jídlo?


Tags

český, commumication, culture, Czech, kultura


You may also like

Protected: Krobotovi sessions: 3.5

Protected: Krobotovi sessions: 3.5

Protected: Lenkas session: 3.5

Protected: Lenkas session: 3.5
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}